Tester av Markisväv

Predire har på uppdrag av Blekinge Solskydd utfört ett test som kunde fastställa kvalitén på våra tyger. Testet vi valde att använda kallas för Colour Fastness Test. Colour Fastness Test används bland annat inom bilindustrin för att testa färgkvalitén i textila material.

Testobjekten kommer direkt ifrån Blekinge Solskydd och är ifrån de tyger som Vi själva använder oss av på våra produkter. Objekten placeras i en maskin som solsimulerar tygerna, eller med andra ord, åldersstressar dem för att på så vis få fram en skillnad i färgnyansen. På så vis kan man fastställa hur färgnyanserna i ett textilt material förändras i motsvarighet till verklig solexponering av uppskattningsvis 8-12 år. Efter utfört test så gör man en värdering enligt 1-5 (där 5 är högsta betyg). Man jämför då testobjektet med ett otestat referensobjekt och betygsätter skillnaden utefter en färgkodskarta.

Alla testobjekt & referenstyger finns att se i vår utställning.

28168078-T22Q5