Produkter Exteriör

Fönstermarkis

Användningsområde
Fönstermarkis används främst på egna hem. Denna markis installeras där naturligt takutsprång skyddar markisväven. Fönstermarkis saknar skyddskassett. Markisväven är av 100% Acryl med en dukvikt på 300g/m² och är teflonimpregnerad mot röta och smuts. Färäkthet 7-8.

 

    

 

 

Kassettmarkis

Användningsområde
Kassetmariks är avsedd för de flesta tillämpningar vid normala vindförhållanden, såväl kommersiella och offentliga byggnader som privata. Kassetten saknar bottendel, vilket gör att markisen erhåller ett nätt utseende. Markisen monteras vanligtvis på fasaden. Konsoler för infästning i fönsternisch (fasta eller ställbara) kan användas. Tappen i bandtrumman är fjäderbelastad för att förenkla framtida dukbyte. Arm-, front- och kassett profiler är av strängbaserad naturanodiserad aluminium. Armarna har inbyggd fjäderspänning. Samtliga skruvar är tillverade av rostfritt stål. Gjutna detaljer är pulverlackerade i UV-beständig polykarbonat. Markisväven är av 100% Acryl med en dukvikt på 300 g/m² och är teflonimpregnerad mot röta och smuts. Färgäkthet 7-8.

   

 

 

 

Korgmarkis

Användningsområde

Korgmarkis/Baldakin, är inte bara ett solskydd utan också en utsmyckning på fasaden och i många fall en reklampelare. Utfälld täcks också sidorna med markisduk.
Korgmarkisen kan utformas helt efter kundens önskemål och anpassas till fasadens arkitektur. Den kan tillverkas både som fast eller som uppfällbar markis.
Markisen kan förses med hörnböjar med 25, 100 eller 250mm radie alternativt bockas i önskad radie. Korgmarkisens profiler är som standard av strängpressad aluminium. Samtliga beslag och hörnböjar är av gjuten aluminium. Markisväven är av 100% Acryl med en dukvikt på 300 g/m² och är teflonimpregnerad mot röta och smuts. Färgäkthet 7-8.

 

 

Fallarmsmarkis

Användningsområde
Fallarmsmarkisen är en kraftig markiskonstruktion som används vid stora fönsterpartier där stor vindpåkänning förekommer eller där en lång serie markiser ska sammankopplas. Den tål kraftiga och långvariga påfrestningar.
Markisen saknar kassett. Denna markismodell används med fördel på platser där markiserna skall installeras på högt liggande våningsplan. Takprofil kan kompletteras till denna konstruktion.
Samtliga aluminiumprofiler är strängpressade och naturanodiserade som standard. Samtliga skruvar är av rostfritt stål klass A 2 eller Dacrolit behandlade.
Markisväven är av 100% Acryl med en dukvikt på 300g/m² och är teflon impregnerad mot röta och smuts. Färgäkthet 7-8.

 

 

Terassmarkis/vikarmsmarkis

Användningsområde
Vikarmsmarkis med horisontellt liggande armar, är främst avsedd för uteplatser och terasser i bostäder samt butiksfönster, restauranger och torgstånd m.m. Markisen Bör inte installeras högre upp än två normala våningsplan pga. stort vindfång. Arm- och takprofiler är av strängpressad aluminium och är naturanodiserade. Bärprofilen (35x35mm). Samtliga bultar, skruvar, ledaxlar samt kedjor är tillverkade av rostfritt stål. Leder och lager har självsmörjande funktion. Markisens underhåll begränsas till allmän rengöring. Markisväven är av 100% Acryl med en dukvikt på 300 g/m² och är teflonimpregnerad mot röta och smuts. Färgäkthet 7-8.

 

  

 

 

Solskärm

Användningsområde
Profilsystem för fast solavskärmning och fasadgaller. Systemet är anpassat för såvl nyproducerade som befintliga byggnader.

Konstruktionen består av strängpressade aluminiumprofiler men naturanodiserad ytbehandling som standard. Profilerna kan också polyesterpulverlackeras i RAL eller NCS-kulör. Före lackering förbehandlas profilerna med kromatering, för att uppnå högsta kvalitet på ytbehandlingen.

Lamell- och frontprofilernas utformning i förhållande till hållarna, medger längdförändringar i profilerna, som uppstår vid väderomslag, utan att störande ljud som knäppningar och gnissel uppstår. Lamellhållaren infästes till bärprofilen med M6-skruv, vilket garanterar en säker och helt tyst konstruktion. Lamellerna skarvas till önskad längd med invändig skarvprofil.

Infästning mot vägg utförs med beslag av strängpressad aluminium, utformade för att klara förekommande laster. Erfodras specialbeslag utförs dessa i rostfritt stål. Mellan infästingsbeslag och vägg monsteras tätningsplatta av EPDM-gummi.

 

 

 

Fasadpersienn

Användningsområde

Exteriör FA 80 är en persienn som är avsedd att monteras utomhus där man önskar en effektiv solavskärmning och samtidigt får ett bra insynsskydd. FA 80 har en 80mm bred och falsad lamell som ger persiennen en mycket bra stabilitet.
Lamellerna förses med styrtappar vilka löper i en kantskonad styrskena av strängsprutad natureloxerad aluminium.
Lagerbockarna är av glasfiberarmerad plast med kullager. Rullarna är gjutna med molybedenfyld plas för att tillsammans ge en tyst och lättgående funktion.
Exteriör 80 har en vindsäkrad lamellinställning som ger persiennen maximal användbarhet. Ändlägesstopp för att begränsa rörelsen vid upp- och nedhissning bör användas vid manuell betjäning.

 

 

 

 

Motorer-styrningar